- Enkelte bestemmelser som tidligere har vært en del av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften), er fra 1. mars 2020 overført til Justervesenets regelverk. Dette er først og fremst måletekniske regler som gjelder for automatiske og ikke-automatiske vekter, skriver seniorrådgiver Utredning og Regelverk i etaten, Berit Hallenstvedt.

- Endringene innebærer flytting av måletekniske regler fra landingsforskriften til ulike forskrifter vedrørende automatiske og ikke-automatiske vekter. Innholdet er ikke vesentlig endret, men det nye er at Justervesenet nå har ansvaret for å håndheve reglene.

Endringene er ifølge etaten ment å gjøre regelverket mer oversiktlig for brukerne, ved at de metrologiske kravene til vektene som brukes ved mottak av fisk, blir samlet i Justervesenets regelverk.

Etaten har også utarbeidet en veileder som beskriver kravene nærmere, og som viser hvilke måleredskaper kravene gjelder for. Kravene gjelder plassering av hovedvisningsenhet (hoveddisplay), avlesning av veid kvantum, sekundær visningsenhet (tilleggsdisplay/slavedisplay), totaltelleverk, stoppfunksjon ved registrerbare feil og stoppfunksjon ved manglende nullstilling. Du kan lese mer om saken her.

Samtidig minner Hallenstvedt om at alle måleredskap som brukes i økonomisk oppgjør skal være forseglet i henhold til typeprøvingssertifikatet.