- Regjeringen vil ruste opp havner og farleier for å sikre vekst i fiskeriavhengige kystsamfunn. Dette er et viktig satsingsområde nedfelt i Hurdalsplattforma. Vardø er av stor verdi for fiskerinæringen i Øst-Finnmark. Regjeringen ønsker derfor å komme i gang med dette prosjektet så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett.

I NTP 2022-2033 er det satt av 200 millioner kroner til tiltak i tilknytting til havnen i Vardø, og prosjektet skal etter planen kunne startes opp innen 2026-2027. - Regjeringen har stor forståelse for utålmodigheten i Vardø-samfunnet. Samtidig kommer vi ikke utenom at prosjekt som dette må utgreies og planlegges før det blir startet, slik at anslaget på kostnader er så riktig som mulig og for å sikre at alle relevante regelverk er overholdt, sier fiskeri- og havministeren.

Som følge av regionreformen har ikke Kystverket oppdatert planer for alle tiltakene som ligger inne i NTP 2022-2033, og gjentatte av dem krever derfor videre utredninger og avklaringer. Dette gjelder bl.a. moloprosjektet i innseilingen til Vardø.

- Det er svært synd at Kystverket nå er i en slik posisjon. Dette må sees i sammenheng med Solberg-regjeringens avgjørelse om å overfor staten sin ansvar for fiskerihavner til fylkeskommunene, og nedbyggingen av Kystverkets planleggings- og prosjekteringskapasitet. Dette har gitt en stopp i planleggingen av denne typen prosjekt siden 2017/2018. Vi er nå i gang med å bygge denne kapasiteten opp igjen, sier Skjæran.