Ingar (52) trues med utkastelse av fiskermanntallet