- Storbritannia er et av våre viktigste markeder for sjømat. Det er også der vi har sett størst vekst målt i eksportverdi hittil i år. Jeg er opptatt av at vi får minst like god markedstilgang for norsk fisk til Storbritannia etter brexit som vi har i dag, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik har nylig vært i London der han møtte sin britiske kollega George Eustice for å snakke om mulighetene og utfordringene brexit kan føre med seg for norsk næringsliv og fiskeri.

- Det er helt avgjørende at vi blir enige om forvaltningen i fremtiden, i de områdene der vi har felles fiskerier. Norge og Storbritannia har mange felles synspunkter på hva som skal til for å få en bærekraftig forvaltning. Jeg er optimistisk for at vi skal lykkes med dette når vi etter at Storbritannia går ut av EU vil få en trepartsforvaltning i Nordsjøen mellom dem, EU og oss, sier fiskeriminister Nesvik.

- Dersom dette skulle vise seg at EU og Storbritannia ikke blir enige om en brexit-avtale innen utgangen mars 2019, understreket jeg at vi fra norsk side ser det som naturlig å la fiskeriavtalene som blir inngått nå utover høsten, likevel gjelde for hele 2019. Jeg oppfatter det klart slik at Storbritannia også ønsker dette, sier fiskeriministeren.