Av torskekvantumet omsatt i uke 10 på 15.370 tonn var 13.800 tonn fersk, med god spredning på Lofoten/Salten, Vesterålen og Troms, der det i hver sone ble levert 3.200-3.500 tonn torsk.

Deretter fulgte Vest-Finnmark med 2.200 tonn, Øst-Finnmark med 1.000 tonn og totalt ca 500 tonn i området Helgeland-Nordmøre. I Lofoten, der leveransene har holdt seg på 3.200-3.500 tonn ukentlig de tre siste ukene, var kvantumet i uke 10 satt sammen av 1.940 tonn tatt på garn, 600 tonn på snurrevad, 500 tonn på juksa, 390 tonn på lina og 90 tonn på trål. For garn er dette kraftig opp i forhold til uken før, stabilt på snurrevad, mens fisket for juksa og lina var noe redusert i forhold til de to ukene før.

Totalt har Lofoten/Salten mottatt et lavere kvantum pr uke 10 i år sammenlignet med fjoråret, ned fra 17.600 til 15.900 tonn. Sammensetningen i år er 7.200 tonn garntorsk, 2.600 tonn tatt på hver av juksa og snurrevad, 1.900 tonn på lina og 1.500 tonn på trål. For garn er kvantumet det samme som i fjor, mens det for samtlige øvrige redskaper er snakk om reduksjon. Reduksjonen har først og fremst kommet på Røst, mens fisket østover i Lofoten er kommet bedre i gang enn til samme tid i fjor.