Dette gjelder for alle fartøygrupper i loddefisket i Barentshavet, men det kan bli stoppet på kort varsel, melder Fiskeridirektøren.