Enorme mengder plastavfall tilflyter havene, og blir betegnet som et av vår tids største miljøproblemer.

- Alle verdens land erkjenner at vi har et stort problem med avfall i havene, og at noe må gjøres. Målet er at plastavfall ikke lenger skal ende opp i havet. Det er langt fram dit og det blir vanskelig. Men med den den interessen jeg opplever her i Nairobi, har jeg tro på at det er mulig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som deltok på møtet.

- Tatt lederrolle

Over 120 land deltok på møtet i Nairobi sist uke. På det forrige miljømøtet i FN i Nairobi, i 2017, fikk Norge tilslutning til en visjon om at det ikke lenger skal være noe plastavfall i havene. Resolusjonen som Norge foreslo i Nairobi, er et ledd i arbeidet med å nå målet.

-Vi har tatt en lederrolle her med framlegging av et omfattende forslag til nytt vedtak - til å få visjonen omsatt i handling. Det norske forslaget fikk mye støtte, men også en del motstand. Resultatet er jeg fornøyd med. Det tar oss et viktig skritt videre i det globale samarbeidet mot marin forsøpling og mikroplast, sier Elvestuen.

I vedtaket går det fram at det viktigste er å forebygge at avfallet oppstår. Det viser også til forbrukernes plikter, miljøvennlig produksjon og forbruk av plast, og hvordan plast kan brukes om igjen. Noe av det viktigste er god, miljøriktig behandling av avfallet på land.

Skal styrke forskningen

Forskning skal styrkes. Det skal utvikles indikatorer og et system for at verden kan måle utviklingen og at de mest effektive tiltakene mot plastforsøpling gjennomføres. Arbeidet skal organiseres av FNs miljøprogram.

En ekspertgruppe ble etablert på det forrige møtet i FNs miljøforsamling. Det ble nå bestemt at gruppen skal fortsette arbeidet. Formålet med gruppen er primært å se på hvordan det internasjonale samarbeidet kan styrkes.

- Norge mener gruppen også må vurdere en ny internasjonal avtale mot marin forsøpling og mikroplast. Norge vil fortsatt ha en lederrolle i dette arbeidet. Det er en voksende gruppe land som allerede nå tar til orde for at det er nødvendig med en ny internasjonal avtale. Hvis vi får til det, vil det være en stor seier i kampen mot marin forsøpling, sier Elvestuen.