Etter at et flertall av de engelske velgerne sa nei til et videre liv i EU, falt børser over hele Europa. Toneangivende valutaer likeså.

Pundet var fem prosent lavere fredag ettermiddag i forhold til hva det var på morgenen.

- At Storbritannia vil ut av EU kan gi store konsekvenser for prisen på norsk fisk, mener Sjømatrådet.

– Storbritannia er en av verdens største hvitfiskmarkeder og Norge er en stor aktør i Storbritannia. Hvis pundet fortsetter å falle, så vil det bety at fisken blir dyrere og det kan på sikt også gjøre at vi får et mindre marked, sier Jack-Robert Møller som er fiskeriutsending for Sjømatrådet i Storbritannia.

Dette melder NRK.

– Da vil volumet gå ned og det får konsekvenser, sier han.

– På torsk og hyse er det slik at hvis du får en stor prisoppgang, så vil du kunne få et mindre volum og markedet blir redusert. Det er en alvorlig konsekvens, sier mener han.

I Båtsfjord følger de også nøye med på det som skjer.

– I verste fall ender det opp med at vi må redusere prisene på det vi skal produsere, sier daglig leder Frank Kristiansen ved Båtsfjordbruket til samme nyhetskanal.

– Vi vil ikke gjøre noe umiddelbart. Jeg tror det kommer til å ta lang tid før det skjer noe spesielt som skulle tilsi at vi må det. På lang sikt håper jeg at det vil stabilisere seg, sier han.

Sjømat Norge, tidligere FHL, er også opptatt av resultatet i folkeavstemningen.

- Brexit gir en uforutsigbar og ny situasjon, men det er fortsatt for tidlig å si hva dette vil innebære for norsk sjømatnæring, sier Inger-Marie Sperre, styreleder i Sjømat Norge etter Storbritannias EU-nei.

Norges største sjømatorganisasjon, Sjømat Norge mener det er stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av et britisk EU-nei.

- En utmeldelse vil selvsagt gi noen umiddelbare uheldige konsekvenser, særlig gjennom valutasvekkelser og økonomisk uro. Men prosessen med utmeldelse vil gå over to år og verken markedsadgang eller ressursspørsmål endres over natta. Vi har fortsatt tro på et godt samarbeid med britene, sier styreleder i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre.