Elisabeth Karlsen starter opp i rådgiverstillingen i Nordland Fylkes Fiskarlag torsdag 1. juni.

Hun har blant annet en treårig akvakulturutdannelse og en master i havbruk, og har de siste åtte årene arbeidet i Nordland fylkeskommune med hovedoppgaver knyttet til akvakulturforvaltning og arealplanlegging.

Ved kontoret i Bodø skal Karlsen i tillegg til arbeid med miljøsaker, akvakultur og arealplanlegging i kystkommunene, også holde kontakt med lagets medlemmer, lokale fiskarlag og ulike offentlige instanser sammen med daglig leder Steinar Jonassen.

Elisabeth Karlsen har også et studium i kvalitetsledelse og foredling av marint råstoff, samt kurs i Kystsoneforvaltning fra Universitetet Nord som også er relevant bakgrunn for den nye stillingen.

Den nye rådgiveren i Nordland er opprinnelig fra Trondheim og har både tatt sin utdannelse og bodd i fylket de siste 20 årene.