Det er en reduksjon i volum på 24 prosent mens verdien falt med 23 millioner kroner eller 16 prosent, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Hittil i år er det eksportert 117 000 tonn sild til en verdi av 966 millioner kroner.

Det er en økning i volum på 14 prosent, mens verdien økte med 72 millioner kroner eller 8 prosent. Litauen, Polen og Hviterussland var de viktigste markedene for sild i april.