Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 12. juni siden første periodekvote er beregnet oppfisket. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 11. juni kl. 23:59, heter det i en melding fra fiskridirekoratet.

Det betyr at årets første blåveiteseong er over etter tre uker.

Skipper Leif Einar Karlsen om bord på «Sofie» som har levert sine fangster på Stø, sier at sesongen alt i alt har vært bra selv om det også har vært bomsjøvær. Da Kyst og Fjord traff ham på tirsdag ettermiddag, var han forberedt på at det fort kunne bli stans i fisket. Derfor kommer fiskeridirektøren ikke som noen stor overraskelse, hverken på ham eller andre fiskere.