Uroen i de pelagiske markedene er godt synlig, også på makrelltallene.

Norge har så langt i år eksportert 310 000 tonn makrell for 3,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 6 prosent eller 18 000 tonn, og en verdinedgang på 1 prosent eller 43 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hittil i år har Kina og Japan vært de største markedene for makrell.

Norge eksporterte 70 000 tonn makrell for 833 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 70 prosent eller 29 000 tonn og en verdiøkning på 46 prosent eller 263 millioner kroner fra november i fjor