- Derfor er det nyttig med undersøkelser som kan hjelpe oss med å legge til rette for at slike merker sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, finansiert en undersøkelse for å få økt innblikk i hvordan forbrukerne opplever mangfoldet av merker på varer i butikkane – som enkelte kaller merkejungelen.

Mangfold

Statens institutt for forbruksforsking (SIFO) slår i undersøkingen fast at det er et mangfold av merker i butikkhyller og disker. De ser også at forbrukerne benytter to ulike taktikker når de leter seg fram, i mangfoldet. Enten velger de seg merke på sine interesseområde, eller så velger de ikke å legge vekt på merke i det hele tatt. Undersøkingen viser også at forbrukerne ikke vil være uten mangfoldet, men mener at noen bør ta ansvaret for å informere bedre om hva merkene betyr.

Til stortinget

SIFO-rapporten følger opp to oppdrag Stortinget har gitt regjeringen om å rydde opp i reglene for matmerking og å lage en oversikt over alle offisielle forbrukerrettede merkeordninger. Regjeringen vil arbeide videre med dette, og vil komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.