- Det vi trenger er en statsråd med politisk mot, som er genuint opptatt av å tjene vår næring til beste for oss alle. Mot til å imøtegå både opinion og uenighet i egne rekker. Samtidig kreves også stort mot for å imøtegå i enkelte sammenhenger de «underliggende herligheter», eller de såkalte faginstansene som de også kalles, skriver direktøren i Norske Sjømatbedrifters Landsforening i et innlegg på Salmon Group sine hjemmesider.

- Det hadde ikke minst vært på tide at miljøbyråkrater, på alle nivåer og i alle etater, kunne fått beskjed om at det er regjering og storting som skal styre Norge, ikke byråkrater i samspill med interesseorganisasjoner som ikke trenger å ha mer en tanke i hodet samtidig. Dette er ikke politisk lettvint, skjønner det, men et sted må det settes en grense for hva som er politikk og hva som er forvaltning, skriver Reppe.

- Sjømatnæringa har en så stor nasjonal betydning at det blir helt feil å la seg styre av de som ønsker at vi kun skal ha en kystflåte, og at oppdrettsnæringa skal stenges inne i rør og tanker. Samtidig vil vårt departement bli tvunget, fra i stor grad å være et forvaltningsdepartement, til å bli et aktivt næringsdepartement. Det mener vi alle med hjerte for næringa den har fortjent, her er jo så mange muligheter, så mye som er uforløst.