Per Branteryd og fem andre kamerater fra Sverige pleier å dra til Ingøy i Finnmark hver sommer for å fiske kveite og kjempetorsk.

Større enn forventet

I år var de svenske sommerfiskerne med en yrkesfisker ut på havet, og skulle dra litt breiflabb opp fra garn.

Da de dro opp det siste garnet for dagen, så kunne de se konturen av noe som var mye større enn det de hadde forventet.

Nest største fisk

I det siste garnet åpenbarte det seg nemlig en brugde. Brugde er verdens nest største fisk, etter hvalhai, og er en ytterst sjelden hai å se.

Forsker Ove Thomas Albert, ved Havforskningsinstituttet, forteller at brugde absolutt er en sjelden fisk.

Lite oversikt

– Vi har veldig lite oversikt over brugden. Etter at vi sluttet med fangst på den, har den vært vanskelig å telle. Men vi tenker at det er en nedgang i bestanden, sier han.

Han forteller at det nå arbeides med å få i gang brugdetelling langs norskekysten.

– Ja, den er mulig å observere, ettersom den kommer i havoverflaten når den samler plankton. Derfor kan vi for eksempel telle den, når vi er ute og teller hval, sier Albert.