Tall fra omsetninga i uke 1 viser 34,2 mill kroner i år mot 80,6 mill kroner i fjor, basert på leveranser fra norske fartøy. I fjorårets tall inngikk fryst fisk med 33,2 mill kroner, mot bare 8,4 mill kroner i år. Ellers kom 25,7 mill kroner etter leveranser av fersk fisk i år, mot 47,4 mill kroner i fjor.

Noe av forskjellen kommer av prisreduksjonen spesielt for torsk, men også kvantumet er redusert. For leveranser av fersk torsk er kvantumet redusert fra 3.300 tonn i fjorårets uke 1 til 2.200 tonn i år. Verdien av den ferske torsken var 36,2 mill kroner i fjor, mot bare 17,1 mill kroner i år, som gir en gjennomsnittspris for kvanta ført sløyd/hodekappet på sluttseddel på kr 16,19 pr kg i fjor, mot 11,68 i år, melder Råfisklaget på sine nettsider.