Dette har fått fylkesfiskarlaget til å sende en direkte henvendelse til departementet med en gjentakelse av kravet. – Kravet om økt kvotefleks for kystflåten i fisket etter norsk vårgytende sild er legitimt i en vanskelig situasjon for kystnotflåten, sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen i en kommentar.

Nordland Fylkes Fiskarlag har i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet nevnt at trålflåten nettopp har fått økt kvotefleksen på nordøst - arktisk torsk fra 10 til 20 %. Nestleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Kjell Bjørnar Bakken er på vegne av nordlandsfiskerne svært frustrert over at økt kvotefleks for trålgruppen tydeligvis ikke var noe problem, mens det for kystnotflåten som nå sliter med å få tatt opp kvotene sine av sild skal være så vanskelig. - Hva er grunnlaget for denne forskjellsbehandlingen spør Bakken som heller ikke legger skjul på at beslutningen rundt dette temaet er svært opprørende.

Det er også reaksjoner på at trålflåten i det hele tatt har fått økt kvotefleksen til 20 prosent.

– Hvis det er sånn at trålflåten ikke greier å ta opp sin torskekvote i år hadde det vel vært rimelig at en del av dette kvantumet hadde blitt overført til kystfiskeflåten slik at den kunne ha fortsatt sitt fiske frem til jul, sier Kjell Bjørnar Bakken. Han legger til at en i stedet risikerer en stopp i ferskfiskordningen i løpet av kort tid. Dermed vil det aller meste av fiskeriaktivitet langs kysten stoppe opp.

Styreleder Jan Fredriksen legger til at det er dypt urettferdig at kystflåten skal ha 10 prosent kvotefleks på nordøst - arktisk hyse, mens trålflåten skal få 20 prosent kvotefleks på torsken slik at de kan fiske av kystflåten sin kvote. Med økt kvotefleks for kystflåten kunne flåten selv ha fisket opp dette kvantumet til neste år. – Her er det tydeligvis noen som ikke har skjønt hvordan dette fungerer og det gjør meg temmelig opprørt sier Jan Fredriksen.

Både styreleder og nestleder i styret i Nordland Fylkes Fiskarlag mener at utfordringene rundt kvotefleks er noe Norges Fiskarlag øyeblikkelig må ta tak i og sørge for at ordningene blir rettferdige og like for alle flåtegrupper.