Det russiske forsvaret utplasserer nå langtrekkende luftvernraketter på Novaja Zemlja. Den nye arktiske kommandoen i nord ble operativ 1. desember og luftvernregimet skal være en del av denne styrken, melder NRK.