I en pressemelding viser Natur og Ungdom til at villaksen onsdag denne uka ble plassert på rødlista for første gang, og at Sjømat Norge har møtt rødlistingen med forsøk på å så tvil om tallene og forskernes beslutninger.

Nå oppfordrer Natur og Ungdom til boikott av norsk oppdrettslaks, og håper flere personer og organisasjoner til å bli med. Initiativet til boikotten kommer fra organisasjonene Oppstøms og Searun, og det var publisert på NRK forrige onsdag.

- Natur og Ungdom har jobbet mye med oppdrettspolitikk i lang tid, men dette er første gang vi oppfordrer til boikott. Nå planlegger vi å rulle ut denne oppfordringen på sosiale medier. Det er ikke et virkemiddel vi vanligvis bruker, men vi mener tiden er moden for dette etter at oppdrettsnæringa har fått alt for høy tillitt fra regjeringene, hatt superprofitt på bekostning av miljøet, motarbeidet forskning og jobbet aktivt for å så tvil om deres påvirkning på villaksen, skriver leder Therese Hugstyr Woie i pressemeldingen.

Her er utdrag fra vedtaket i Natur og Ungdoms landsstyre:

«Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 27. - 28. november 2021, oppfordrer til boikott av norsk oppdrettslaks. Vi krever at oppdrettsnæringa stanser oppdrettsveksten i åpne anlegg i sjø og setter i gang en overgang til lukkede oppdrettsanlegg for å redusere den negative belastningen næringen har på villaksen.

Natur og Ungdom har først og fremst politiske krav til regjeringen for at de skal stanse veksten i åpne anlegg og sette i gang overgangen til lukkede oppdrettsanlegg. Nå mener vi det er nødvendig å også stille krav direkte til næringa, etter vi gang på gang har sett at næringa forsøker å spre tvil rundt forskning på miljøpåvirkning fra næringa og kjempe imot forsterkede miljøkrav.»

Therese Hugstmyr Woie Foto: Anna Birkeland Olerud