- Den elektriske arbeidsbåten er klar til tjeneste – og hun er en smakebit på fremtidens havforskning. På sikt skal HI halvere klimagassutslippene sine. «Svanhild» er helelektrisk, med et eget nødstrømsaggregat som kan etterfylle batteriene dersom det trengs, skriver instituttet.

Svanhild Gokstad har siden 1978 jobbet på laboratoriene og ute langs kysten, før hun gikk av med pensjon i fjor. Dermed var det naturlig at hun fikk en båt oppkalt etter seg, og Gokstad stilte som gudmor.

Austevoll 2.0

HI-stasjonen i Austevoll har siden oppstarten i 1978 vært sentral i norsk og internasjonal havforskning. Stasjonen har gode fasiliteter både på land og i sjø, som gjør at forskerne kan følge fisk og skalldyr gjennom hele livssyklusen.

For noen uker siden åpnet et oppgradert sjøanlegg, med egen flytekai og elektrisk fôringsanlegg. Stasjonen har fått solcellepanel på alle tak, og el-biler i stedet for fossile kjøretøy.

Og altså, nå også en elektrisk arbeidsbåt.

– Vi er i gang med å gjøre driften vår så grønn som mulig, men vi er selvsagt ikke i mål ennå, sier stasjonssjef Kjetil Stensland.

Glenn Sandtorv er skipsfører for den nye båten. – Det er ufattelig deilig hvor stille den er. Vi ser veldig frem til å bli mer kjent med båten, sier Sandtorv. Her med gudmor Svanhild Gokstad. FOTO: CHRISTINE FAGERBAKKE / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

12,5 millioner kroner

Det funksjonelle fartøyet, 10 meter langt og åtte meter bredt, har god dekksplass og løftekapasitet til bruk på flyteanlegget, til merdskifte og andre operasjoner. Fartøyet, som er spesialbygd til HI, er en ettskogsbåt som er trygg og stabil i arbeidssituasjoner, forteller Stensland til Marsteinen. Dekkslastkapasiteten er på 20 tonn. Fartøyet kan også kalles et miniforskningsfartøy, som kan brukes til å henta inn nødvendig data i mange situasjoner.

Det spesialbygde batteriet med 192 kwh driftstid i sjø oppgis å ha en fluktrespons på 7 knop. Fartøyet er utstyrt med vridbar propell, sidepropeller, kraftig stabil kran på 15 meter som løfter opptil 3 tonn på korteste arm. Båten er sertifisert til fire personer. HI har mottatt støtte fra Enova og fartøyet har en totalkostnad på 12,5 millioner kroner.

Sjøanlegget og flytekaia, som veier 700 tonn og er 30 meter lang og 15 meter bred, var på plass i desember i fjor.

Skal halvere klimautslippene

Som en del av Havforskningsinstituttet sin nye strategi, skal klimaavtrykket til instituttet reduseres i tråd med Parisavtalen. Det vil si at HI skal halvere utslippene innen 2030. De store investeringene på forskningsstasjonen Austevoll er et steg i riktig retning.

– Dåpen av den nye arbeidsbåten markerer starten på vår grønne omstilling, sier Øystein Brun, direktør for teknisk infrastruktur.

I instituttets tildelingsbrev for 2023 er det gitt et klart oppdrag fra eier Nærings- og fiskeridepartementet om at HI skal få en mer miljøvennlig og bærekraftig drift.

– Vi skal redusere klimagassutslippene vi selv står for, men også gjennom vår forskning på bærekraftige løsninger i de blå næringene, sier Brun.