- Turistfisket i Norge er i praksis ikke regulert og en utfordring i denne næringen er også at mye av aktiviteten foregår med uvante og ukyndige aktører, slik at det også er utfordringer knyttet til sikkerhet på havet. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter møtet med statsråd Per Sandberg torsdag. Med seg i møtet hadde han landsstyremedlem Einar Helge Meløysund og assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

- I møtet med ministeren fokuserte vi på at det er behov for et tydelig regelverk for å registrere fangstene som tas på land.

Utålmodig

Bak seg har Ingebrigtsen et utålmodig landsstyre, som peker på at ingen ting er gjort med turistfiskerapporten som kom i 2011, verken av denne fiskeriministeren, forgjengeren Elisabeth Aspaker eller den før der igjen, Lisbeth Berg-Hansen, som opprinnelig fikk utarbeidet rapporten.

- Norges Fiskarlag finner dette merkelig når alle berørte parter og næringsinteresser i stor grad har sluttet seg til forslagene i rapporten, heter det fra landsstyret, som imidlertid har merket seg Kyst og Fjords artikkel nå på forsommeren, om at dagens politiske ledelse i Fiskeridepartementet ønsker å ta saka opp igjen.

- Norges Fiskarlag mener at det både haster med å innføre registreringsordninger i turistfisket i sjø, samt foreta ressursvurderinger for enkelte sårbare bestander (bl.a. kveite) som beskattes gjennom turistfiskeaktiviteter.

Les hele meldinga her.