Bakgrunnen er at det i løpet av kort tid har vært lagt ut nye områder for petroleumsvirksomhet, både gjennom TFO og gjennom forslaget til revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og sjøområdene utenfor Lofoten – og forslag til utredningsområder for etablering av offshore vindparker.

- Dette, sammen med forslag om nye områder for marint vern, fører til at det kan bli vanskeligere for fiskerinæringen å ha tilgang til de nødvendige sjøarealene som gjør at fisket kan drives rasjonelt, skriver fiskarlaget i brevet til departementene.

Haster

Norges Fiskarlag har tidligere blitt invitert til felles dialog med olje- og energiministeren og fiskeri- og kystministeren når det er saker som berører næringen. I brevet til de to departementene viser Norges Fiskarlag til at de 31. januar 2011 ba om et snarlig møte med politisk ledelse i Fiskeri- og Kystdepartementet og Olje- og energidepartementet for å diskutere saken.

- Vi nå ser at det er behov for et felles møte så snart som mulig med den øverste politiske ledelse.