I sin høringsuttalelse om oppmyking av hvalfangsten, gir Sjømat Norge Fiskeridirektoratet sin fulle tilslutning.

- Fangst av vågehval har vært viktig for sjømatnæringen siden gjenopptakelsen i 1993. Fangststatistikk i snart 30 år, viser at næringen ikke er i nærheten av å ta den kvoten som havforskerne tilrår. Tilbakemeldinger de seneste årene, både fra forskere og fiskere, viser at mengden hval i havet øker. Å drive bærekraftig fangst av vågehval er en viktig del av en økosystembasert forvaltning, og derfor bør norsk fangst sikres og i årene som kommer, skriver fiskeri- og sjømatorganisasjonen i sitt høringsutspill.

Derfor er Sjømat Norge fornøyd med at det nå legges opp til en oppmykning av regelverket rundt hvalfangsten.

Organisasjonen mener det er viktig at hvalfangerne sikres bedre rammevilkår slik at forholdene legges til rette for rekruttering.

- Sjømat Norge er opptatt av at sjømatnæringen sikres forutsigbare og gode rammevilkår, som legger til rette for verdiskaping og aktivitet i Norge. Fiskeindustrien har en sentral rolle i verdikjeden mellom fangstleddet og markedene. Hvalfangsten har i en årrekke, som Fiskeridirektoratet selv påpeker, hatt store utfordringer både med tanke rekruttering og omsetning. Alle tiltak som kan stimulere til økt fangst, økt interesse og engasjement må vurderes, og vi mener det er positivt at myndighetene ønsker å legge til rette for økt deltakelse.