Redaksjonen, Kyst og Fjord

OBS: Denne artikkelen er Kyst og Fjords aprilspøk 2019.

I en melding fra Fiskeridirektoratet mandag morgen fremgår det at fiskere med tilhold i det samiske virkemiddelområdet vil få doblet sin adgang til å fiske torsk gjennom Kystfiskekvota. Fra før var det satt av 3.000 tonn til dette fisket, men denne avsetningen dobles nå til 6.000.

Fjordfiskeråd

- Vi har blant annet lyttet til rådene fra Fjordfiskenemda, som har påpekt at kvotene til åpen gruppe knapt er til å leve av. Vi vil derfor sørge for at det i alle fall i den nordligste delen av landsdelen blir mulig å ha et godt utkomme av fiskeriet, sier bunndyrskonsulent Tore S. Krei ved Fiskeridirektoratets kontor i Vadsø.

Krabbeøkning

Han sier vedtaket også vil få konsekvenser for størrelsen på krabbekvota for dem med tilhold i kvoteområdet.

- Dette vil vi måtte finregne litt på før vi kommer tilbake med den eksakte økningen på hver båt, sier Krei.

Ekstrakvota innebærer behov for registrering, og fiskere som vil delta må melde seg på via denne lenken innen 15. april.

Les også: Leserstorm etter aprilspøk