Ved Nord-Troms videregående skole jobber en tidligere ansatt ved Arnøy Laks, Leif Peder Jørgensen, for å rekruttere ungdom til havbruksnæringen.

Det siste året har søkningen til havbruksrelaterte fag på høyskole- og universitetsnivå økt over hele landet, men i den videregående skolen har utviklingen i deler av landet gått i motsatt retning. I Troms er det sterk nedgang i antall på søkere, både til naturbruk og til VK II akvakultur.

På oppfordring fra næringen, har fylkespolitikerene valgt å bruke en del av midlene som fylkeskommunen har fått etter konsesjonstildelingen i 2009 til en deltidsstilling ved Nord-Troms Videregående skole sin avdeling på Skjervøy. Leif Peder Jørgensen har tatt på seg oppdraget med å rekruttere ungdom til fiske- og havbruksfagene.

Målet med prosjektet er å skape en felles arena for skole og næringsliv, og ett av tiltakene som er gjennomført så langt, er kurs om havbruksnæringen og utdanning innen blå sektor for lærere og rådgivere i ungdomsskolen. Jørgensen sier til kyst.no at han tror at dette er tiltak som virker.

- Etter kurset har lærerene fått et helt annet inntrykk. I utgangspunktet trodde de fleste at det var mange cowboyer som jobber i denne næringen, men nå har de sett hvor seriøse aktørene faktisk er, sier han.

Et annet tiltak er rettet direkte mot ungdom i Tromsø som ønsker en utdanning i havbruksnæringen. De kan nå få et tilpasset praksisopplegg i tillegg til at de kan ta fellesfagene via internett, eller ved at det blir kjøpt plass til dem på en annen skole. Målet er å legge tilrette for at de som i utgangspunktet kan tenke seg en utdanning i fiskeri- og havbruksnæringen skal velge dette selv om det ikke fins et komplett utdanningstilbud i Tromsø, skriver kyst.no.