- I utlysningen våren 2023 var det relativt få søkere som søkte om ettårige prosjekter. Derfor har Kystverket fortsatt tilgjengelige midler for prosjekter som skal være ferdigstilte innen 30. november 2024, melder etaten på egen nettside. Posten det det etterlyses søkere til, er «Midler til effektive og miljøvennlige havner».

- Vi håper det finnes flere prosjekter som har kommet langt i planleggingen og samtidig kan beregne gode effekter på eksempelvis tidsbruk i havn. Har din havn et prosjekt som kan ferdigstilles i løpet av et år hører vi gjerne fra deg. Vi er tilgjengelige både på telefon for veiledning og e-post for eventuelle utkaster til søknad, sier Øyvind Sandbakk i Kystverket.

I tillegg til dette, planlegger Kystverket ordinær utlysning i oktober for både ettårige- og toårige prosjekter.

Søknadsfristen er 1. september 2023.

Les mer her.