Fiskeridirektoratets opprenskingstokt langs kysten etter tapte fiskeredskaper er godt i gang. Toktet gjennomføres med det innleide fartøyet "Langenes" og jobber seg nordover fra Ålesund. Toktet skal vare ut oktober.

Hensikten er å renske vekk rester av tapt fiskebruk, som fortsatt står i havet og fisker. Det tas mye døde og skadde sjøvesener under disse toktene, og et av de sørgeliste funnene så langt var en død håbrann på nærmere 100 kg i spøkelsesgarn.

- Dette viser hvor viktig dette arbeidet er for å redusere unødig beskatning av havets ressurser, skriver Fiskeridirektoratet i en facebookmelding. Funnet ble gjort på 300 meters dyp, på Frohavet utenfor Trøndelagskysten (Frohavet).

Håbrann er en fredet art som av og til også dukket opp i ordinære fiskeredskaper. Haien ligner de øvrige større rovhaiene ute i verden, men er en fiskespiser som på ingen måte er farlig for mennesker.

Les mer om håbrann hos Havforskningsinstituttet