- Vi ser på mulighetene til å gjennomføre et digitalt årsmøte med en forenklet saksliste, som da kun vil inneholde ordinære årsmøtesaker og valg, sier adm.dir i Sildelaget, Paul Oma.

Norges Sildesalgslags årsmøte skulle gjennomføres i Bergen 7– 8. mai. Nå er møtet utsatt, på grunn av den pågående covid-19 epidemien.

Sildelaget vil i løpet av kort tid komme med ny dato for årsmøtet, som må holdes før 30. juni.

I lys av Covid-19 situasjonen er det også besluttet å utsette Pelagisk Arena, som var planlagt avholdt i Bergen 3. september i år, til 2. september neste år.