- Det er svært positivt at en næringsaktør tar slike grep, sier avdelingsleder Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag.

- Gjennom oppdatert kompetanse på det nye regelverket for levende lagring av fisk, gjør de alt de kan for både å sikre fiskehelse, kvalitet og korrekt omsetning av fisken. Seriøsiteten i arbeidet bidrar til et godt omdømme for norsk sjømatnæring.

I tillegg til veiledning om kommende regelverk ble bedriftens utførelse av allerede innført regelverk kontrollert, rapporterer råfisklaget på sin hjemmeside.

Setter pris på dialog

- Ved en slik gjennomgang ser vi godt hvor relevant myndighetenes regelverk er som verktøy for god drift. Vi setter pris på å ha en så god dialog med næringsaktører. Det gir et løft for alle parter og er oppdrag vi gjerne tar på oss, sier Ingebrigtsen.

For bedriften Sjøfisk AS er det viktig å ha høy og stabil kvalitet for å kunne levere hel fisk for kjente merkevarer som SKREI og Fjord Fresh. Bedriften driver både med levende lagring og som konvensjonelt fiskebruk. Gjennom å skaffe seg en buffer av levende fisk, kan de planlegge kvaliteten og opplever mer kontrollerte produksjonsforhold. Det gir grunnlag for jevnere produksjon og leveranser uavhengig av vær og vind.

Kontinuerlig prosess

- Vi er kontinuerlig i prosess for forbedring av kvalitet, sier daglig leder Geir Johnsen i Sjøfisk AS. - Vi forholder oss til standardkravene til kvalitet og ønsker å være på topp hele tiden. Samtidig lytter vi til markedenes krav og selger de kvaliteter som markedene krever. For å kunne være en så stabil leverandør må vi ha alle ting på plass hos oss.