Sporing ved hjelp av DNA-analyser viser at den rømte laksen kom fra AquaGen sin lokalitet, melder Fiskeridirektoratet.

Prøver av totalt 281 oppdrettslaks som ble samlet inn fra lokale fiskere ble sendt til DNA-analyse. Fiskeridirektoratet samlet også prøver på den eneste lokaliteten i området som hadde fisk av tilsvarende størrelse som de rømte fiskene. Dermed kunne man fastslå hvor fisken kom fra.

Fiskeridirektoratet skriver at analysene som er utført gir et svært tydelig resultat og viser at lokaliteten Honnhammarvik med høy sannsynlighet er opphav til hovedmengden av de rømte fiskene som ble fanget og prøvetatt i Tingvollfjorden.

Det er for øvrig Havforskningsinstituttet som har utført analysene.