Arbeiderpartiet vil legge til rette for fornying og rekruttering av den minste kystfiskeflåten innenfor rammen av dagens strukturpolitikk. Vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte nylig innebærer at partiet ikke ønsker en utvidelse av strukturkvoteordning til også å gjelde den minste kystfiskeflåten.

Stor reduksjon

Temaet har vært tatt opp i Landsdelsutvalgets fiskeripolitiske arbeid:

Landsdelsutvalget har nylig vist til at det bare i løpet av de siste syv årene har blitt over 630 færre kystfiskefartøy med kystrettigheter på torsk i de fire nordligste fylkene. Størst reduksjon har vært i flåtegruppen under 11 meter, hvor det har vært en reduksjon på over 330 fartøy.

Samlet landsdel

Landsdelsutvalget har med basis i fire fylkestingsvedtak, sagt at antall kystfiskefartøy langs kysten nå er på et såpass lavt nivå at Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) snarest må utrede hvordan en kan forhindre ytterligere nedbygging for å kunne ivareta både kravet til høy verdiskaping og lønnsomhet, og sikre aktivitet og bosetting langs kysten.

- Slik sett vil vedtaket fra landsmøtet til Ap være i tråd med politikken til Landsdelsutvalget, hvor det ikke er ønskelig med utvidelse av dagens strukturkvoteordning, sier fiskeriansvarlig i Landsdelsutvalget, Stian Jensen.