Fra 2012 må fartøy under 15 meter som vil fiske sild med not innenfor fjordlinjene i området fra sørlig fylkesgrense for Møre og Romsdal til Darupskjæret i sørlige del av Finnmark, sende melding til Fiskeridirektoratet.

Bakgrunnen for ordningen er høy risiko for å få sild under minstemål i fisket etter sild i fjordene.