- Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse med kvotefaktor 1,0 til 350 tonn og 175 tonn til fartøy med kvotefaktor på 0,5, skriver direktoratet i en fiskerimelding, med virkning fra og med fredag i forrige uke.

22 tonn reker

Omtrent samtidig kom meldinga om økt maksimalkvote i fisket etter reker i samme område. Rekekvotene settes for to år av gangen, og økninga gjelder dermed både 2023 og 2024.

Maksimalkvoten for periode 3 (1. mars – 30. juni) økes til 22 tonn.