40 personer eier 20 prosent av kystflåtens torskekvote