Her er Rødts tiltak for å stoppe avfolkinga av kysten i nord