Regjeringa melder at kyststatsforhandlingene om norsk vårgytende sild (NVG-sild) og kolmule endte med enighet om en totalkvote på 1 529 754 tonn for kolmule, som er ei økning på 13 prosent fra 2023. For norsk vårgytende sild ble totalkvota på 390 010 tonn, som er en nedgang på 24 prosent.

Alle partene er enige om at totalkvoten skal fastsettes i samsvar med de faglige tilrådningene fra Det internasjonale rådet for havforsking (ICES). Det er også avtalt at kyststatene skal fortsette arbeidet med analyser for sonetilhørighet for både kolmule og sild, som er viktig kunnskap for framtida.

Ifølge Fiskeribladet greide man ikke å oppnå enighet om makrellkvota. Uenigheten handlet om prosentvis fordeling mellom landene, samt adgangen til å fiske i hverandres soner. Forhandlingene om dette fortsetter, og ventes ikke avklart før begynnelsen av 2024.

Det er Norge, EU, Storbritannia, Færøyene og Island som forvalter kolmula, mens kyststatene til sild er Norge, Russland, Storbritannia, Færøyene og Island.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det finnes endelige tall for kvotebyete og årets fiske.