Flere reagerer på ordningen, og mener det kun er ungdom i det nordligste fylket som kan dra nytte av den fordi det stort sett kun er her det kan tas torsk i sommermånedene.

Uinteressant

Mens kommuner i Finnmark har opplevd stor pågang til ungdomsfisket, har interessen lengre sør nærmest vært helt fraværende.

Ted Robin Endresen, fiskekjøper på Myre, har ikke hatt en eneste ungdomsfisker til tross for at Øksnes kommune er blant de dyktigste på rekruttering. Ikke én ungdom fra været har meldt seg på.

- Nei, du finner ikke noe slikt her. Det er ikke interessant, sier han.

I sommerferien

Seniorrådgiver Bernt Bertelsen i Fiskeridepartementet sier til Kyst og Fjord at temaet har vært diskutert, men at man kom fram til at ungdomsfiske var noe som skulle foregå når ungdommene har sommerferie, og ikke ellers.

– Unntaket er rognkjeks, som de kan fiske i mai, mye av de grunnene som du nevner, sier Bertelsen til Kyst og Fjord.

- Vi kan ikke se at dette er noe stort problem. Ungdommene har jo muligheten til å fiske på ordningene for fritidsfiskere, og her er det ingen datobegrensninger.