- Årets sesong kan ikke endres, men vi skal sette oss ned i god tid for å legge et annet løp for neste år, sier leder i hvalfangerlaget, Truls Soløy, godt fornøyd med gårsdagens vedtak i Tromsø.

Da Soløy tok opp saka med Råfisklagets ledelse i forkant av årets fangst, fikk han ingen støtte. Men et enstemmig årsmøte ville det annerledes.

- Forskjellen fangerne imellom er dramatisk, man skulle nesten ikke tro det gikk an. Noen kan levere 150 tonn, andre får ikke levere i det hele tatt, sa forslagsstiller Bjørn-Hugo Bendiksen fra Moskenes, tidligere leder i Norges Småkvalfangerlag. I vedtaket heter det at «dersom Norges Råfisklag av markedsmessige eller andre hensyn ser det nødvendig å innføre reguleringer i omsetning av vågehval, skal dette gjøres på en slik måte at det ikke oppstår forskjellsbehandling mellom ellers sammenlignbare fartøy».

LES MER I PAPIRAVISA I NESTE UKE