Det ble i november kjent at Fiskarlaget hadde gående en såkalt «metoo-sak» i organisasjonen, der en kvinne ansatt i administrasjonen hadde varslet om pågående og seksuelt krenkende adferd fra en tillitsvalgt. Mannen er medlem av landsstyret i Fiskarlaget, og trakk seg midlertidig fra sin stilling da anklagene ble offentlig kjent og Fiskarlaget iverksatte en ny interngransking av saken.

Mandag denne uka meldte Fiskeribladet at politiet har etterforsket saken og henlagt den etter bevisets stilling.

Akkurat den siden av saken vil heller ikke formann Kjell Ingebrigtsen kommentere.

- Jeg har ingen kommentar til politiets beslutning. Vi har en egen gransking som pågår, som handler om hvordan saken har vært håndtert. Denne granskningen skal skal se om vi har drevet frem saken på en akseptabel måte. Og der vil det komme en konklusjon etter hvert, sier Ingebrigtsen, som antyder at saken kan være ferdig utredet i løpet av 14 dager.