Fiskeridirektoratet melder at trålere som er påmeldt bonusordningen kan oppnå et kvotetillegg på inntil 220,1 tonn torsk. Det er et betydelig hopp fra tidligere

Fisket på bonusordningen vil bli stoppet når avsetningen er beregnet oppfisket.

Tråler etter tråler har denne høsten slått av fryseriet og gått til havs som rene ferskfisktrålere. Mandag kom «Vesttind» inn til Melbu med 80 tonn torsk, tatt i området ved Bjørnøya på bare to dager.

– Endelig et politisk tiltak som virker, sier plassjef ved Norway Seafoods i Stamsund, Paul Hauan.