– Vi hadde hørt at båter hadde sett sild ved Anda fyr, og da vi kom til området så vi en «flekk» med sild. Vi gjorde ett kast og fikk 370 tonn sild om bord, sier Ketil Vollen til Vesterålen Online. Han og mannskapet var egentlig på vei til Finnmark, men fylte altså båten rett utfor stuedøra.

Vollen er fornøyd med størrelsen. Snittvekten var 250 gram per fisk. Nergård i Senjahopen bød mest for fangsten, og da VOL snakket med mannskapet i dag tidlig losset de fangsten.

En annen båt, «Trønderhav», fikk fangst i samme område som «Ketlin». De fikk 253 tonn.

Ketil Vollen sier at de ikke klarte å gjenfinne «flekken» med sild etter at fangsten var om bord. «Ketlin» er dermed ferdig med årets kvote av Norsk Vårgytende Sild (NVG).