Ved utgangen av uke 20 hadde juksafiskerne levert 20.490 tonn ifølge Niorges Råfisklags ukerapprot. Det er en drøye 4.000 tonn mer enn tilsvarende tall i 2010 som var på 16.235 tonn. Med andre ord en økning på mer enn 25 prosent.

Lofotfiske

Økningen kan selvsagt forklares med at fiskerne i år endelig kunne oppleve et ordentlig lofotfiske. Med skrei tilgjengelig helt opp under land, ble det tatt mer torsk på juksa enn det er gjort på over ti år i Lofoten.

Men også på Finnmarkskysten har det vært gode tider for de minste fartøyene. De ivrigste juksafiskerne kom i gang allerede i februar - og har opplevd en av sine beste juksasesonger noen sinne.

Torsk for to milliarder

Til sammen var det ved utgangen av uke 20 fisket 187.320 tonn torsk til en verdi på to milliarder kroner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var på 179.042 tonn til en verdi på 1,69 milliarder kroner.