Et enstemmig kommunestyre ba i oktober politiet om å etterforske bruken av de såkalte Nergård-pengene, men politiet valgte før jul å henlegge saken. Rådmann Cissel Samuelsen har imidlertid valgt å innkalle til et ekstraordinært møte, slik at kommunestyret kan avgjøre hva som skal skje videre. Det skjer i dag, skriver Framtid i Nord.

Samuelsen innstiller på at kommunestyret skal be Statsadvokaten gjøre «en selvstendig vurdering av konkrete forhold rundt forvaltninga av Nergård-midlene gjennom Skjervøy Fiskeriutvikling». Og leder for kontrollutvalget, Geir Helgesen (H), tror det nye kommunestyret vil være helt på linje med det gamle, som i fjor høst uttalte at «Kommunestyret ser svært alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på bokføringslovgivningen, regnskapslovgivningen og merverdiavgiftslovgivningen, og ber ordfører eller rådmann om å oversende rapporten og øvrige dokumenter til påtalemyndigheten til videre etterforskning og til vurdering av eventuelt straffeansvar.

Men altså – saken ble henlagt.

- Får Statsadvokaten saken, så forventer jeg at den følges opp på en ordentlig og redelig måte. Her er så mange mulige lovbrudd, at man må løfte det videre. Dette er en verkebyll for Skjervøy-samfunnet, men man er nødt til å få behandlet saken ordentlig før vi kan legge den bak oss og gå videre, sier Helgesen til Framtid i Nord.

Kommunen hadde tidligere trålerrettigheter der Nergård AS var forpliktet til å levere trålfisk i kommunen. Men Nergård betalte flere millioner for å kjøpe seg fri fra plikten.