Tirsdag 31. august holdt Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag felles digitalt årsmøte. De to medlemslagene i Norges Fiskarlag har innledet et administrativt samarbeid, og det er også holdt felles styremøter mellom de to lagenes styrer.

De to styrelederne i Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag – Kåre Heggebø og Leif-Egil Grytten – holdt også årsmøtetalen i fellesskap. Møtet var det 106. ordinære årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag og 12 ordinære årsmøtet i Fiskarlaget Vest og ble holdt med digital deltagelse for delegatene, mens styrene og noen innledere deltok fra et studio i Ålesund.

Leif-Egil Grytten ble av sine årsmøtedeltagere gjenvalgt i møtet og sier han nå ser frem til å delta i det videre arbeidet med forenkling av organisasjonsmodellen i Norges Fiskarlag, der målet er å lande en modell der Fiskebåt får selskap av to regionale medlemslag i Fiskarlaget i stedet for sju som i dag.

-Vi har i våre to medlemslag fått til å samarbeide administrativt over flere år nå og dermed bevist at det er mulig å forenkle og forbedre driften i organisasjonen. Jeg opplever at vi har fått en stor effekt ut av dette samarbeidet og jeg håper derfor at dette derfor blir en prosess vi skal klare å lande i organisasjonen, sier Grytten.

Det er etablert to forhandlingsutvalg som har en tidsplan frem mot Norges Fiskarlags Landsmøte med å få avklaringer fra de ulike årsmøtene knyttet til videre prosess, samt at man går via Landsmøtet 3.-4. november med saken.

Mandatet fra tirsdagens årsmøte gir altså grønt lys for å arbeide videre med etablering av et Sør-Norges Fiskarlag, som består av følgende enheter:

 • Fiskerlaget Sør

 • Fiskarlaget Vest

 • Sogn og Fjordane Fiskarlag

 • Møre og Romsdal Fiskarlag

 • Sør-Norges Notfiskarlag

Forrige uke gjorde Fiskarlaget Midt-Norge et tilsvarende vedtak som i tirsdagens årsmøte. Det betyr at de første signalene er gitt fra ett av de tre lagene arbeider for å få på plass Nord-Norges Fiskarlag. Nordland Fylkes Fiskarlag skal holde sitt årsmøte 23. september, mens Fiskarlaget Nord møtes 5. oktober i Tromsø for sitt årsmøte.

Det er også avklart at Sogn og Fjordane Fiskarlag setter organisasjonssaken på dagsorden i et ekstraordinært årsmøte som holdes 15. september.

Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag er uforandret etter årsmøtet, og består av følgende medlemmer:

 1. Leder Leif-Egil Grytten, Brattvåg

 2. Nestleder Arnstein Næss, Smøla

Styremedlemmer:

 • Stig Arne Sævik, Leinøy

 • Martin Leinebø, Leinøy

 • Anders Remøy, Nerlandsøy

 • Ivar Gustad, Averøy

 • Kjell Ragnar Risbakk, Myklebost