Faktoren for fartøy som deltar i ringnotgruppen er med virkning fra i dag, 24. mars 2015, økt fra 1,19 til 1,26.