Det gleder redaktør og daglig leder Øystein Ingilæ. - Vi er fornøyd med utviklingen og opplaget det første hele driftsåret, sier han.

Å starte med papiravis i tider da stadig flere bruker ipader i stedet for aviskioskene kan virke som en eneste stor selvmotsigelse. Paradokset blir ikke mindre ved at etableringen skjedde i kommunesenteret Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark. Likevel har avisa fått stadig flere lesere. De fleste av dem finner vi i fiskerikommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

- Vi er ikke mange i staben, men vi har forsøkt å fokusere på de viktige og riktige sakene. Det kan se ut som om vi har lyktes med det og vi vil fortsette å lage en fiskeriavis som tar opp fiskernes viktigste saker, sier Ingilæ.

Den største fiskeriavisa i Norge, FiskeribladetFiskaren, hadde en nedgang på ti prosent i 2011. Denne trenden har fortsatt i 2012. I gjennomsnitt solgte de i fjor 7563 aviser som var en nedgang på 770 fra året før.

Mer i papiravisa