Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter møtet med fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Norges Fiskarlags nettsider.

Norges Fiskarlag møtte fiskeriminister Elisabeth Aspaker sammen med både den øvrige politiske ledelsen og den administrative ledelsen i departementet tirsdag kveld. Møtet ble holdt hos Norges Fiskarlag i Trondheim.

I kontaktmøtet ble en rekke dagsaktuelle tema tatt opp.

Kjell Ingebrigtsen sier det var gode og avklarende meningsutvekslinger om den videre prosessen både på Tveteråsutvalget, altså Sjømatindustriutvalgets rapport, og arbeidet som norske myndigheter gjør knyttet til internasjonale handelsbetingelser.

-Vi samtalte også om returordningen for kasserte fiskeredskaper, fiskernes rettssikkerhet og strukturtiltak i kystflåten, sier han til fiskarlaget.no.

Fiskarlaget orienterte også om innholdselementer i Landsmøtet i Fiskarlaget som holdes 18.-19. november i Trondheim.