Havforskningsinstituttet skriver at det er gjort genetiske analyser av snøkrabben i Barentshavet som viser at den ikke er i slekt med krabbene fra Beringhavet, østkysten av Canada eller vestkysten av Grønland. Dermed er også teorien om at snøkrabben kom som blindpassasjer avkreftet, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Usannsynlig

Snøkrabbe finnes naturlig i Beringhavet, langs østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. I 1996 ble den for første gang observert i Barentshavet, og en av hovedteoriene er at den kom hit med ballastvann i lasteskip.

– Våre genetiske analyser viser at snøkrabben i Barentshavet ikke stammer fra Canada eller Grønland. Vi mener derfor at det er meget liten sannsynlighet for at den kom hit med ballastvann, sier forsker Geir Dahle.

Ikke uvanlig med vandring

Han sier forskernes hovedteori er at krabben har vandret hit fra Beringstredet og langs nordkysten av Russland før den slo seg ned i Barentshavet, sier Dahle.

– Vi har flere eksempler på en slik naturlig evolusjon, der artene fysisk vandrer inn i nye områder, og det er ikke nytt at man kan finne arter fra Stillehavet i Atlanterhavet. Balsfjordsilden er et eksempel på dette, sier Dahle.

Avkrefter

I analysene har forskerne sett på omtrent 830 forskjellige individer fra Canada, Beringhavet og Barentshavet. To av prøvene var snøkrabbe fra vestkysten av Grønland.

– Disse krabbene var mest ulike krabbene fra Barentshavet, til tross for at de er nærmest i avstand, sier Dahle.

Dette er også med på å avkrefte teorien om at snøkrabben kom med ballastvann, da disse snøkrabbene ville hatt en viss genetisk likhet med krabbene i Barentshavet.

Vil analysere snøkrabbe fra Russland

Hver prøve er analysert for 10 til 12 ulike genetiske markører. Prøvene i Barentshavet er samlet inn fra 2004 til 2012, og forskerne ser ingen endring i den genetiske sammensetningen på disse årene.

– Vi vil gjerne undersøke snøkrabbe fra Russlands nordkyst for å kunne bekrefte vandringsmønsteret, men vi har ikke lykkes i å få tak i prøver herfra enda, sier Dahle.

Havforskningsinstituttet begynte å registrere snøkrabbe i Barentshavet for første gang i 2004. I dag er snøkrabben utbredt i det meste av russisk sone i Barentshavet med unntak av de sørligste delene. Krabben finnes også i de østlige delene av Svalbardsonen.