Saunes, som overtar etter Arild-Inge Skram, har de siste fem og et halvt årene har vært operativ leder for landets marine - Kystvakten og Sjøheimevernet inkludert - med base først i Jåttå i Stavanger, og fra 2010 langt inne i fjellet på Reitan utenfor Bodø. Herfra har han blant annet ledet jakten på pirater utenfor Somalia, og han ledet den norsk-russiske øvelsen Pomor i Barentshavet i vår, for å nevne noe. Sauns har i flere år vært ubåtkaptein, og i lune vendinger bemerker han at det nå skal bli godt å få kontor med eget vindu...

Omorganiseringa av Kystvakten og utflyttinga fra Oslo og Bergen betyr at Kystvakten får en ny og langt mer operativ rolle enn tidligere, og den nye kystvaktsjefen avspeiler det som nå skjer. Ingen av hans forgjengere har hatt tilsvarende operativ erfaring. Samtidig skal han lede arbeidet med å bygge opp den nye organisasjonen.

- En av mine oppgaver blir å forklare samfunnet for øvrig hvor viktig Kystvakten er, for at våre barn og barnebarn fortsatt skal kunne høste av vår viktigste naturressurs. I fredstid er oppgavene som Kystvakten utfører den viktigste i hele forsvaret, slår Saunes fast overfor Kyst og Fjord.