- Det er en betydelig tendens, at det kommer mer båt hit enn i fjor, særlig innen sjarkflåten, sier Geir Rognan, disponent på Sommarøy Produksjonslag.

Økning tross uvær

Bedriften er midt oppi en betydelig utbygging, og hadde egentlig ikke tenkt å satse offensivt i år. Og uvær har langt på vei spolert en hel måneds fiske. Likevel har tallene økt.

- Vi ønsker ikke å gå ut og fortelle hvor mye vi har kjøpt. Men vi er svært fornøyd med sesongen, sier han.

Langt større økning har nabobedriften Myre Fiskemottak hatt. Bedriften har nå rundet 6000 tonn sløyd fisk, en økning på rundt 1000 tonn fra i fjor.

- En jamn økning på alle bruksarter og båtstørrelser, sier disponent Ted Robin Endresen.

- Vi så det allerede i januar; at dette kom til å bli en god sesong. Uvanlig mange ville starte fisket så fort som mulig etter nyttår.

Kommer fra Røst

Mye tyder på at økninga på Myre er kommet på bekostning av Røst. Fremmedfiskere har fortalt til lokalavisa Øksnesavisa at de heller vil til Myre enn Røst, på grunn av servicenivået. Mens Røst har svart med å øke prisen, for første gang på flere år.

Geir Rognan ønsker ikke si noe negativt om Røst, men bekrefter at dette er et tema blant fiskerne. - Mange sier at de heller ville hit, og skal man dømme etter hva de sier, blir det enda flere neste år. Først og fremst for det gode fisket og den gode tilgjengeligheten helt inne ved fjæresteinene, selvsagt, men også fordi de har funnet seg godt til rette her. Med mekanisk verksted og elektronikkservice i havna, og en småby bare en halvtime unna, er de mindre sårbare enn ute på øyene.

Selv er saltfiskbedriften i full gang med å utvide, etter at kapasiteten har vært sprengt de siste årene. Bedriften har måttet leie lokaler for å kunne produsere den saltfisken de ønsket.

- Mye er bra for Myre for tida. Så her er det all grunn til å satse.

Av Dag Erlandsen